Arkiverade artiklar

En massa artiklar har skrivits i för Alternativ Stad aktuella ämnen under tidernas lopp. Ju äldre de är desto troligare är det att de har förkommit. Artiklar i Alternativ Stads tidning Klara Papper kan dock läsas här.

År 2007 gjorde vi också ett par tidningar under namnet Alternativ Stads gatufanzine. De kan plockas ner som pdf:

I möjligaste mån ligger sådana artiklar under någon av de ämnesrubriker som finns i huvudet ovan. Emellertid finns också en massa lösartiklar som inte hör hemma någon särskild stans. Särskilt lockande blev det att skriva sådana när webbplatsen alternativstad.nu kom till runt 2005 och man inte behövde beveka dagstidningarnas insändarredaktioner.

Dessa artiklar ligger här nedan i datumordning. Länkar i artiklarna är ofta trasiga eftersom det artiklarna svarar på har försvunnit.

1987-07-04 Bygg en ny innerstad. Införd i DN.

2004-11-25 Synpunkter på beslutet att starta en ny utredning om Österleden

2006-11-22 Hur kommer det sig att Reclaim the streets-festerna hela tiden spårar ur?

2006-11-08 Gåvoekonomi

2006-11-08 Barnkultur istället för public service

2007-01-23 När överklassen skiljer ut sig blir det sämre för alla andra

2007-03-05 Biobränslen är orealistiskt

2007-03-12 Allmänningens två egenskaper

2007-03-27 Motorvägar är olönsamma säger forskare

2007-03-29 Välfärdsstaten kräver demokratisk mobiliseringsförmåga för att överleva

2007-05-11 Nolltoleransen havererar – igen!

2007-08-13 Miljövänlig konsumtion hjälper inte jorden

2007-08-28 Regeringens bakvända klimatpolitik

2007-10-02 Kan vi lita på att S stoppar motorvägsplanerna?

2007-12-05 Det finns alternativ till Förbifart Stockholm

2007-12-11 Nu har Cederschiöld kommit med sitt förslag – och det är värre än Dennispaketet

2008-03-17 Rättskänslan slår vinstbegäret

2008-04-17 Boultbee är inte lagen

2008-04-18 Inte en dag för tidigt

2008-04-29 Oljan är på upphällningen

2008-05-06 Bekämpa polariseringen av Stockholm

2008-08-08 Cederschiöldpaketet – sextitalet i retur

2008-08-28 Förbifarten, forskningen och politikerna

2008-10-06 Amsterdams husockupanter försvarar marknaden mot kapitalismen

2008-10-06 Apartheid i Stockholm (publicerat i en tidning, oklart vilken, redan 2000)

2008-10-06 Bygg spårtaxi istället för höghus

2008-10-06 Kommunala bostadsbolag är ingen patentmetod

2008-10-06 Bygg ett Södermalm i Liljeholmen

2008-10-06 Vad är det för fel med City?

2008-10-06 När en stadsdel blir för populär börjar den förfalla

2008-10-06  I städer behövs ett annat sorts strandskydd

2008-10-23 Förbifarten är ett uselt föredöme

2008-11-07 Invandrare är välkomna

2008-11-21 Alternativ Stad protesterar mot SL:s boskapsvagnar

2008-11-25 RUFS misslyckas med att nå sina egna mål (remissvar)

2008-11-26 Årstafältsförslagen uppnår inte målet

2008-12-05 Norra länken i välsignat tillstånd

2008-12-08 Förbifarter är ett tankefel

2008-12-17 Fem skäl till en förstörd stad

2008-12-17 Vad menas med sprawl?

2008-12-17 Bygg upp Cyklopen – närmare T-banan

2008-12-23 Miljöbilsfarsen – andra akten börjar snart

2009-01-22 Spårvagnar är inte tillräckligt bra

2009-02-02 Svar till Rasmus Fleischer ang. vårt allmänningshäfte

2009-03-09  Utglesning är inte bara obekväm, den är dyr också

2009-03-09 Varför finns det mer park på Östermalm än i Rågsved?

2009-03-17 Vem vill bli lurad? Ang. fejkade opinionsundersökningar

2009-05-26 De rationella skälen till motorvägar

2009-05-27 Stad betyder nära

2009-06-16 Är kulturklassning ett rimligt skydd?

2009-06-17 Är det bra att Stockholm växer?

2009-08-18 Även LO fegar om klimatet

2009-08-26 Vad planerar överheten?

2009-10-05 In i väggen

2009-10-05 Rätta till systemfelen

2009-10-13 Ekonomipriset till Elinor Ostrom är en uppmuntran till alla som arbetar för allmänningarna

2009-10-13  Även oljetoppen talar emot en västerled

2009-10-30 Den ena villan värre än den andra

2009-11-09 Gör din egen Årstaplan

2009-11-16 Mikael Söderlund – en hycklare

2009-11-17 Tätare gatukorsningar ger säkrare gator

2009-11-18 Lugnare Medis utan bilar

2009-11-30 Madeleine Sjöstedts ledarstil

2009-12-07 Kärnkraft räcker inte för att ersätta oljan

2009-12-10 Synpunkter på arbetsplan för ”Förbifart Stockholm” (remissvar)

2009-12-10 Unga är ointresserade av bilar

2010-01-11 Ingen övertygelse är mig så kär att jag kan dagtinga om en ministerpost

2010-02-19 Personval hjälper inte mot fusk

2010-02-24 Vad gör vi efter nyliberalismen?

2010-02-25 Snökaoset är ett snålkaos

2010-03-10 Tors torn – ett villospår

2010-04-06 Riskerar vi nya Klararivningar?

2010-04-19 Fusket fungerar åt båda hållen

2010-04-23 Folkomröstning om trafiken kan pusha för en bra kollektivtrafik

2010-04-28 Dags att omvärdera Hjalmar Mehr?

2010-04-28 Spännande om allmänningar, men lite rumphugget om Stockholms utveckling

2010-04-28 Miljövänligheten i Hammarby Sjöstad en cargokult

2010-04-28 Pentagon erkänner oljekrönet

2010-05-04 Både bilpendling och t-banependling är illa – men med nya motorvägar blir det ännu mer pendling

2010-05-10 Landstinget antar RUFS trots att den missar sitt eget mål

2010-05-11 Halvtomma bilar löser Stockholms trängselproblem

2010-05-11 Sextitalets misstag upprepas i Kungens Kurva

2010-05-16 Ekonomerna överger marknadsfundamentalismen?

2010-05-18 När det offentliga låtsas vara bolag

2010-05-18 Istället för Värtaverkets kolpanna

2010-05-25 Visst är cyklismen liberal… och nästan allt annat också

2010-05-31 Förslaget om marknadshyror är hyckleri

2010-06-03 Ett skäl att vara skeptisk mot Nya Slussen

2010-06-10 Karolinska-uppgörelse håller möjlighet till korruption öppen

2010-06-23 Medan bränslet sinar planerar Stockholm nya motorleder

2010-06-23 Volkswagen avskriver elbilen – och media gäspar

2010-07-10 Spanska städer är innerstad hela vägen ut

2010-07-16 Kom an, SvD

2010-07-21 Reinfeldt och Sahlin i skuggan av Sarkozy

2010-07-30 Konfliktfyllda cykelbanor i Stockholm

2010-08-05 Andra i-länder försöker motverka stadsutglesning

2010-08-12 Liten stadsplanehistoria

2010-08-17 Ett förslag till en socialdemokratisk stadspolitik

2010-08-19 Carlgren vill införa en miljöbilspremie – men varför inte gå hela vägen?

2010-08-21 Det politiska eländets långa rötter

2010-08-26  Privata skolor motverkar folkbildningen

2010-08-26 Bilar tar för mycket plats

2010-08-30 Det är inte bara sydsudaneserna som har fått saker om bakfoten

2010-09-01 Ny kampanjtidning: Morgondagens trafik

2010-09-14 Bakom centerpartiets gröna fasad

2010-09-15 Goda idéer i repris: miljösatsningar istället för jobbskatteavdrag

2010-09-15 Det finns naturligtvis inget miljöfientligt i höghus, i och för sig

2010-09-15 Demonstrera mot ryska ambassaden på fredag kl 15

2010-09-16 DN Ekonomi dömer ut SJs vinststrävan

2010-09-24 Ta bort vägar, så minskar biltrafiken

2010-10-01 Boultbee-avtalet undersöks – men lär inte leda till något handgripligt

2010-10-07 Allt färre stockholmare har bil

2010-10-09 Vi är medborgare, inte bara skattebetalare

2010-10-09 Ojämlikhetens försvarare ger sig inte

2010-10-09 Lagar skyddar inte vår gemensamma egendom

2010-10-09 Det finns många bra skäl för grönska i städer – men klimatet är inte ett av dem

2010-10-11 Elbilar kan minska koldioxidutsläppen 2% – i framtiden

2010-11-02 Englands konservativa spolar privat-offentliga samarbeten

2010-11-06 Dinosaurierna skriker – men inte hjälper det

2010-11-13 Stockholm går lätt att köra bil i

2010-11-14 Förbifarten blir snabbt en genomfart

2010-12-12 Segregerad stad ger segregerade skolor ger dåliga kunskaper

2010-12-12 Reclaim-historien dokumenterad

2010-12-15 Svenska folket är långt mer positivt till gemensam välfärd än vad Mona Sahlin är

2010-12-21 Jodå, vi har fortfarande global uppvärmning

2011-01-14 Vad ska man egentligen rösta på?

2011-02-04 Det räcker inte med twitter, det behövs också ett torg

2011-02-15 Ny forskning bekräftar Alternativ Stads ståndpunkt

2011-02-17 Höga priser på lägenheter, och bostadsbrist – hänger det ihop?

2011-02-24 Bränsleförbrukningen minskar och utsläppen ökar

2011-03-27 Alla har rätt till stad

2011-04-06 Låt oss hedra vattenfall

2011-05-08 Skitjobb är skitjobb

2011-05-16 Biltrafiken minskar i Stockholm

2011-05-19 Nya signaler från USA

2011-05-29 Marknader kostar

2011-06-14 Varför blev Cityspårvägen så dyr?

2011-07-09 Alternativa centra blev bara gammaldags villaområden

2011-09-07 Politikerna är dinosaurier – men vi är medskyldiga

2012-05-27 En tillväxt som gör oss sjukare

2012-08-12 Socialdemokraterna och medelklassen

2013-09-04 Vem trycker på om förbifarten?