Kulturallmänningar

Dvs kunskap, information, internet och annan kultur

Infrastruktur bör vara offentlig. Den viktigaste infrastrukturen över huvud taget är vår kunskap och vårt kulturarv. Språk, referensramar och vetande. När sådant monopoliseras i händerna på en elit à la egyptiskt prästerskap skärps klyftan mellan över- och underhet samtidigt som utvecklingen fryses i ett allmänt klimat av revirhävdande. Tyvärr finns det risk att detta sker just nu, på grund av ökad användning av patent och copyright. 

Artiklar

Privatisering av kunskapen. Sekelskiftet 2000 har verkligen sett det vi vant oss att betrakta som gemensamt natur- eller kulturarv styckas och inmutas.

Universiteten hämmar kunskapstillväxten. Copyright inom forskningen påminner betänkligt om katolska kyrkans eller sovjetiska kommunistpartiets bokcensur, anser författaren.