Varför blev Cityspårvägen så dyr?

Cityspårvägen kostade 380 miljoner för 450 meter, dvs 845 miljoner per kilometer. Att detta har kritiserats för att vara extremt dyrt förstår man om man vet att Norrköpings spårvägsutbyggnad från 2010 kostade 40 miljoner per km.

Och det är inte bara Cityspårvägen som är dyr. Förlängningen av tvärspårvägen beräknas kosta över 5 miljarder eller 800 miljoner per km.

En konsult som har tittat på det ger olika förklaringar, exempelvis oklar ansvarsfördelning och onödigt hög teknisk standard. Men nog verkar det finnas ett systemfel här.

Förra året skrev landstinget på ett extremt dyrt kontrakt för att bygga ut Karolinska, något som ledde till att socialdemokraterna hoppade in och förhandlade ner avtalet fast det strängt taget inte var deras business. Och landstingets revisorer har kritiserat den dåliga uppgörelsen med MTR. Det verkar som om den borgerliga majoriteten i landstinget inte förstår sig på affärer.

Man ska aldrig misstänka skumraskaffärer när inkompetens är tillräcklig förklaring, men är det det? Nog borde det finnas någon landstingsmoderat som har gått på Handels? Och nog borde det finnas någon som har supit in företagande med modersmjölken?

Kanske hela högen lider av ideologiska skygglappar som säger dem att de privata företag de anlitar aldrig kan ta fel? Eller de kanske har tagit till sig USAs republikanska högers idé om att plundra den offentliga sektorn tills den blir så liten att den kan dränkas i ett badkar?