Vad gör vi efter nyliberalismen?

Sannerligen, nyliberalismen är på väg ut! Till och med i det tidigare högkvarteret Världsbanken har den råkat i vanrykte. Dess chefsekonom Justin Lin pläderade på Handelshögskolan i Stockholm inför bl.a. SvD Näringsliv för en aktiv industripolitik där staten ”väljer vinnare” genom att peka ut vilka branscher som ska gå i fronten för utvecklingen. Det behövs en tredje väg, efter 50-60-talens planekonomi och 80-90-00-talens marknadstro, menade han.
– Jag vet att en sådan politik är kontroversiell, säger Lin, men så har alla framgångsrika länder gjort i många hundra år (SvD Näringsliv 23.1).

Den stora folkrörelsevågen 1992-2002 hölls samman av motståndet mot de nyliberalt inspirerade härjningarna mot människor och natur. Nu är det dags för ett mer positivt kitt oss emellan. För bara för att staten tar på sig en aktivare roll kommer inte orättvisor och plundring att försvinna.

Detta diskuterar vi på ABF Stockholm söndagen den 21 mars kl 12-17 på seminariet Makt i rörelse – för klimaträttvisa och gemensam välfärd.

Temat är de etablerade makthavarnas misslyckande eller ovilja att ta itu med finanskriser och klimatkriser. Nu är det folkrörelserna det hänger på.

På vilket sätt kan rörelser med olika fokus stärka varandra? På vilket sätt kan vi nå ett gemensamt program som tar oss ur fossil- och finansbubblesamhället? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?

Inledare, preliminärt:
Mathilde Kaahlund Jørgensen, Klimaforum, om politik kring klimatkrisen
Stefan de Vylder om politik kring finanskrisen
Kajsa Ekis Ekman om möjligheterna att formulera en politik för majoritetens intressen

Gruppdiskussioner och plenumdiskussioner:
– vad kan vi hitta för gemensam kamp som kan föra allas frågor framåt?
– vilka maktmedel har vi?
– vad är mest akut att göra nu?

Arr: Föreningen Aktivism.info, Insamlingsföreningen för ESF i Norden, Konfliktportalen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Framtiden i Våra Händer och ABF Stockholm