Naturallmänningar

eller luften, marken och vattnet

Det vi ytterst lever av, som biologiska varelser. Naturen hotas på två sätt

  • Den hotas av rovdrift. Främst av att betraktas som soptipp för koldioxid, organiska halogenföreningar och tungmetaller, som är de globalt sett största miljöhoten.
  • Den hotas av styckning och privatisering. Allt ifrån att livsmedelsbolag anser sig äga gener som de har hittat till att markägare försöker hindra tillträde till naturen genom att knapra på allemansrätten.

Artiklar:

Miljöutrymme. Hur slösaktigt kan vi leva och hur mycket föroreningar kan vi släppa ut om vi antar att alla jordens människor lever på samma sätt?

Vi vill inte ha mer. Vi kan leva precis lika bra utan att förbruka resurser och sprida avfall omkring oss.

Pris på miljön – möjlighet eller tankefälla? Tjänar man mer på att man sätter pris på miljön än man förlorar på att försvaga ett tabu?

Oljan kommer att bli allt oåtkomligare, och biobränslen räcker inte långt. Det är därför bäst att satsa nu på något mer hållbart.

Redan 1974 pionjärade vi med en skrift om hur man kan bygga om samhället till hållbarhet – Lågenergisamhälle, men hur? Den kan laddas ner på den sidan i sin helhet.

Och 1997 satte vi ihop en bok om hur Stockholm borde ställas om till ett resursbevarande samhälle, med utgångspunkt i det globala Jordens Vänners tankar om rättvist miljöutrymme – men också en del eget socialt och politiskt tänk. Läs Ett Hållbart Stockholm som pdf här: