Motståndet mot Dennispaketet

Efter Kulturkrockarna började även de etablerade organisationerna reagera mot Dennispaketet, och debattartiklar började synas i tidningarna. Samtidigt blomstrade en kultur med stormöten av f.d. kulturkrockare, oftast runt 70-80 personer, som kunde komma överens om aktioner av olika slag.

En sådan aktion var t.ex. en gratisbuss som gick en dag under 1991 Slussen – Norrmalmstorg med pepparkaka och kaffe.

En första demonstration av det klassiska slaget arrangerade av någon – Fältbiologerna? – och samlade några hundra deltagare våren 1993. Men så många som hörde talas om den i efterhand lät meddela att om de bara hade hört talas om den, osv, att Alternativ Stad tog initiativet till en massmanifestation med alla organisationer inblandade.

Idén bakom den var just att ingen skulle kunna säga efteråt att de inte visste om den. Idén var också att vi skulle opponera mot Dennispaketet av alla möjliga orsaker – miljö, ekonomi, kultur etc etc; det här var 1993 då allt skars ner i den ekonomiska krisens namn.

Demon, som ägde rum i november med Täppas Fogelberg som huvudtalare, samlade ungefär 5.000, och Expressen skrev Nu är Dennispaketet kört.

Under åren 1992-96 förekom minst sju större demonstrationer. Under bara året 1995 skrevs 118 debattartiklar och 80 insändare om Dennispaketet. Det hela samordnades av ett lösligt paraply, Ur tid är leden, där Naturskyddsföreningen samsades med fältbiloger, Alternativ Stadare, hembygdsföreningsmänniskor och anarkister, som träffades regelbundet och delgav varandra sina initiativ om någon ville ansluta sig.

Vi var dock noga med att initiativen skulle tas av deltagande organisationer, för att de skulle vara ordentligt förankrade i en social miljö.

Argumentationen samlades i häftet Dennispaketet – en kritisk granskning (pdf), som ständigt kom ut i nya upplagor.

Nästa upplaga:

Argumenten mot diverse motorvägsprojekt står sig gott än idag.

Ett Alternativ Stad-initiativ våren 1994 var en maratoncykling under 24 timmar runt Sergelrondellen, då åtminstone någon – eller upp till 40 personer – höll igång hela tiden. Det hela avslutades med en större cykeldemonstration.

Ungefär samtidigt ockuperades ett hus i Häggvik med stöd av kringboende i protest mot ett vägprojekt. Ett tältläger anlades också några dagar i Landstingsparken; från detta utgick blockader och uppvaktningar av politiker och slutligen också ett begravningståg i samband med att man påbörjat förstörelsen i Häggvik.

Foto från Barbahuset i Häggvik: Sanna Tivéus.

På hösten samma år var det val och Dennismotståndet affischerade mot Dennispartierna vilket retade deras politiker svårt. Hur som helst gick Dennispartierna bakåt detta val.

I maj 1995 arrangerade vi en utställning över alternativ till Dennispaketet. Och 1996 gjorde vi ett luciatåg med Alice Timander som Lucia.

På grund av motståndet upplevde sig politikerna tvungna att lova en miljöprövning, som mycket riktigt visade på problem. Miljörörelsen bjöds in till denna utredning men eftersom projekteringen trots detta inte upphörde drog sig Alternativ Stad snabbt ur; vi ville inte framstå som ett alibi för en tvivelaktig process. Men miljöprövningen ledde i alla fall till att alternativ som miljörörelsen ville ha utreddes.

I synnerhet för socialdemokraterna var Dennisstriden plågsam. De hade oupphörligen interna omröstningar om paketet som anhängarna vann med knappa marginaler.

I februari 1997 lät man paketet haverera, i samband med att Norra länkens sträckning genom Bellevue förklarades olaglig av Regeringsrätten.

Det finns en bok om Dennismotståndet: Ulf Stahre: Den gröna stadenRecension se här.