Litteratur om allmänningar

Temat allmänningar är inte alltför mycket beskrivet i den breda betydelse vi har gett det här. Lite litteratur finns i alla fall.

Generellt

Naturallmänningar

 • Vandana Shiva: Ecology and the politics of survival, Sage 1991. En grundbok om kampen mellan bolag och bönder om huruvida naturen kan ägas eller bara brukas.
 • Bengt Hubendick: Människoekologi, Gidlunds 1985, klassikern som möjligen innehåller för mycket siffror. Slutsåld, läses på bibblan.
 • Clive Ponting: A new green history of the world, Vintage 1991 m.f. upplagor, är en lite mer lättläst allomfattande bok, om än inte så historisk som titeln gör gällande.
 • Barry Commoner: Cirkeln sluter sig, Aldus 1971. Superklassikern om varför efterkrigstidens miljöförstöringsexplosion inträffade – nya material och masskonsumtion. Också slut, får läsas på bibblan eller i engelsk upplaga: The closing circle.

Kulturallmänningar

 • Lawrence Lessig: Free culture, Penguin 2004, beskriver hur företagen invaderar kulturen för att lägga den under copyright. Återigen tyvärr bara amerikanska exempel.
 • Helle Porsdam (ed): Copyright and Other Fairytales, Edward Elgar, 2006, är ett samlingsverk om copyright med ungefär samma tendens.
 • William Patry: Moral panics and the copyright wars, Oxford University Press 2009 är en jurists angrepp på vad han kallar copyright-monopolisternas strypande av den tekniska utvecklingen med hjälp av osaklig skrämselpropaganda.
 • Copyme. Texter om kulturell frihet samlade av Piratbyrån, utgivna av Roh-nin 2008.

Stadsallmänningar

 • Jane Jacobs: Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos 2005. Klassikern om vad som gör att en stad fungerar som en allmänning, äntligen på svenska.
 • Jan Gehl: Livet mellem husene, Arkitektens forlag 1971 m.fl. upplagor. Jacobs i bilder, med nordiska exempel. Förefaller slut på förlaget men även hans senaste bok Städer för människor, Svensk byggtjänst 2019 rekommenderas.
 • Alexander Ståhle: Alla behöver närhet, Dokument Press 2016, är en genomgång av vad man vet om detta – referenslistan är enorm. Det är också en argumentation om varför efterkrigstidens utveckling mot allt större gleshet kommer att vända, av strikt ekonomiska och marknadsmässiga skäl.
 • Mats Franzén: Gatans disciplinering är en kort artikel om de funktionalistiska stadsplanerarnas strävan att snörpa in hela stan i en byråkratisk tvångströja. En pdf kan laddas ner nedan.
 • Jan Rydén: Allborgarrätten, är ett försök att formulera en urban allemansrätt. En recension finns här.

Sociala allmänningar

Politiska allmänningar

Nedladdning: