Latinamerika

Det fanns många latinamerikaner i Stockholm på 70-80-talen och några av dom var aktiva i Alternativ Stad. Bland annat gjorde de en miljötidning på spanska för spridning i latinamerikanska politiska miljöer.

Men 1992 skulle FN arrangera en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, en uppföljning av Stockholmskonferensen 1972. För att stärka miljörörelsens ställning där tänkte vi i god tid knyta kontakter med våra latinamerikanska likar, framför allt i Brasilien, Argentina och Uruguay.

Så en grupp åkte till Brasilien och fick kontakt dels med gummitapparfacket, dels med Movimento Sem Terra. Vi, dvs vår riksorganisation Jordens Vänner, har fortfarande många samarbeten med dem.

En annan grupp åkte till Uruguay och Argentina, hittade där flera smågrupper som vi inspirerade att bilda riksorganisation. Där har vi färre kontakter kvar men de är ju med i Jordens Vänners internationella organisation i alla fall.