Kort lathund i stadsbyggnad, del 2

Blandat

Korta avstånd är lättast att fixa om allt finns överallt. Dvs om hela storstadens utbud finns blandat om vartannat. Bostäder, verkstäder, caféer, butiker, biografer, skolor, läkarmottagningar… I en gles stadsbygd kan detta vara svårt, då kan dom behöva klumpa ihop sig för att nå tillräckligt underlag. men nu är vi ju eniga om att det är bättre om stan är tät, för då är alla lägen lika bra…

Här en mycket blandad vy från Milano:

Eller från Barcelona:

Till och med denna ganska föga lovande plats i London har man lyckats göra intressant genom att lägga en saluhall under järnvägen:

På ett helt annat vis har man gjort här i Kista där man av någon anledning har lagt alla bostäder på ett ställe, alla butiker på ett annat, och alla arbetsplatser på ett tredje. Bilden visar Kista Science Tower som har sumpat världens chans att bidra till mångfalden genom att läggas bland en massa andra kontor:

Fortsätt till nästa avsnitt.