Ingen övertygelse är mig så kär att jag kan dagtinga om en ministerpost

Andreas Carlgren svängde på en femtiöring när han blev minister. Från att ha dömt ut motorvägar som ett sätt att öka biltrafiken har han nu kommit att se mer biltrafik som ett mål i sig, något som ökar vår välfärd och som är värt hur stora klimatrisker som helst.

Se Uppdrag granskning från 2 december

Alternativ Stad har ett förslag som fick starkt stöd på klimatdemonstrationen den 5 december.

Andreas Carlgren har pratat strunt fler gånger.