Hela Livets Kalender

Till 1986 och 1987 producerade folkdebattgruppen i Alternativ Stad en fickalmanacka som fick namnet Hela Livets Kalender. På sätt och vis var det en fortsättning på Klara Pappers Stockholmskatalog – dvs ett sätt att manifestera hela folkrörelsetraditionen och visa att den egentligen handlade om samma sak.

Förutom att på så många av årets dagar som möjligt hitta gamla folkrörelsemanifestationer att fira (dessa har senare samlats här) publicerade vi olika manifest från olika folkrörelser som var aktuella då, t.ex. Anti-apartheidrörelsens, Afghanistanrörelsens, Fredsrörelsens och Anti-rasismrörelsens. Dessutom förekom en del Tips som kunde vara bra i rörelseorganiseringen och annat. Organisationsadresser fanns också. Liksom förstås anteckningsmöjligheter som i vilken fickalmanacka som helst.

Några sidor från de två åren kan ses nedan.

Omslaget 1987
Veckouppslag 1987
För året aktuella folkrörelsemanifest 1987
Tips 1986
Adresser till organisationer i hela Norden. Obs att detta var 1986, före epost- och internettiden.

Projektet kunde gott ha fortsatt men det stöp av ett lite oväntat skäl. För att en publikation ska hålla som fickalmanacka ett helt år måste den tåla ovarsam behandling. Och då måste den ha plastpärmar. Nu råkade det vara så att det enda tryckeri som kunde trycka plastpärmar på den tiden ägdes av Almkvist & Wiksell, det stora almanacksförlaget. Så tryckeriet såg till att vi fick vår kalender så sent att den inte skulle hinna distribueras före nyår. Detta trots att den enligt deras råd lämnades in redan i oktober första året och i september det andra. Ekonomiskt blev det alltså något av ett fiasko.

Vilket vi inte är vana vid.

Nåväl – några tusen lyckades vi i alla fall sälja.