Förbifarten blir snabbt en genomfart

Ovanstående är en bild ur Trivectors rapport Att hantera efterfrågan på inducerad trafik. Förutom att vara en genomgång av en drös svenska förbifarter är den ett försök att förklara vad som händer när fler vägar skapar ny trafik som fyller upp de nya vägarna.

Trivectors skrift opererar mest genom ekonomisk teori (ett nog så förrädiskt ämne). Men slutsatsen blir densamma som Alternativ Stad många gånger har argumenterat för: Bygger man nya vägar och gör det lättare att köra bil kommer verksamheter att anpassa sig till bilister och strunta i icke-bilister. Och därmed kommer alltfler att tvingas köra bil. Eller med Trivectors formulering:

”Investeringar i infrastruktur har enligt senare tids forskning mycket liten nettoeffekt på regioners tillväxt och utveckling. Snarare möjliggör investeringarna en omflyttning i regionen till lägen med hög tillgänglighet för vägtransporter. Produktiviteten i regionen kan till och med skadas om investeringarna inducerar ineffektiv – det vill säga utspridd – utveckling.”

Således: Bygg inga nya snabba vägar! Lägg ner dom som finns, ersätt dom med spårvägar och bygg hus på dom! Så får vi en tätare stad med kortare avstånd, anpassad för gående och cyklande människor.