Förbifarten är ett uselt föredöme

Pressmeddelande angående Förbifart Stockholm

Från Alternativ Stad

Granskningen av Vägverkets hantering av Förbifart Stockholm i SVT visar på rader av politiska brister. Ändå har man bara kunnat skumma bland de många egendomligheterna och motsägelserna.

Trots massiv kritik mot hela projektet från Naturvårdsverket, SIKA och en rad forskare rullar frågan fram som om den redan är avgjord. Så uppfattas den också av många politiker på både lokal, regional och nationell nivå, som vi varit i kontakt med. Sakkunskapen bland de folkvalda är genomgående låg. Deras argument är i regel inte djupare än att ”Det är väl bra med en förbifart så vi slipper en massa trafik i city”. Bakom detta ligger sannolikt det förledande namnet på vägen, som istället borde vara ”Exploateringsled Stockholm”. Ser man till partiernas ståndpunkter och målsättningar i klimat- och miljöfrågan, som ofta är ambitiösa, så finner man ingen rim och reson i att säja ja till Förbifarten. Det är mycket tveksamt ur demokatisk synvinkel att partier som har klimatfrågan som mest prioriterade problem vill att Förbifart Stockholm ska byggas.

Så sent som idag uttalade statsministern att det är bra om han får leda EU nästa höst då klimatfrågan i mycket kommer att avgöras. Vi menar att ett ja till Förbifarten skulle vara förödande för hans trovärdighet. För det innebär att han rimligen måste ge all världens andra storstäder rätt till en liknande utveckling, d v s en storsatsning på privatbilismen. För Förbifarten bygger på det orealistiska antagandet att bilantalet i regionen ska öka med ca 80 procent till 2030 medan kollektivtrafiken antas minska sin andel i trafiken. Vi har redan en bil per 2 invånare i Sverige. Omsatt till global nivå skulle redan det innebära att antalet bilar totalt ökar från dagens 600-700 miljoner till åtminstone 3 miljarder. Att på det öka bilantalet med 80 procent hos oss är i det perspektivet förödande.

Och det är i de täta regionerna vi måste börja en omställning av resandet, som bygger på utbyggd kollektivtrafik i en tätare region, inte en mer utspridd, som Förbifarten leder till. EU har starkt varnat för tendensen i europeiska storstäder att sprida ut sig.

Inom miljörörelsen är byggandet av Förbifart Stockholm ett vägval av avgörande betydelse. Ska storstadsregionernas infrastruktur stödja en klimat- och miljömässig utveckling eller hota den? Förbifarten innebär det senare när allt läggs i vågskålen. Förbifarten är inget mindre än en klimat- och miljökatastrof. Regeringen måste svara på Naturvårdsverkets brev från den 26 maj om att göra om hela utredningen med breddad kompetens från de myndigheter som har expertkompetens.

På www.alternativstad.nu finns gott om fakta och synpunkter att ta del av. På www.klimatstart.se finns ett upprop om Förbifarten, som över 30 organisationer undertecknat. Där kan allmänheten också skriva under och ge synpunkter. Och vill ni veta mer om partiernas uttalade målsättning i klimat- och miljöfrågan så kan ni ringa Bertil Ottosson, tel 08-759 03 26, som granskat hur de rimmar mot Förbifarten. Han kan också svara på andra frågor.