Brunkebergsaktionen

När Alternativ Stad bildades 1969 var mycket av City redan rivet. Men ännu återstod bland annat området runt nuvarande Hamngatsgallerian och Brunkebergstorg. Och inte minst var frågan vad som skulle byggas där sedan de gamla husen rivits. Vidare återstod det mesta av kvarteren norr om NK samt regeringskvarteren.

De officiella nybyggnadsplanerna, sammanfattade i planen City 67, gick ut på kontor, kontor, kontor och kontor, så att ”beslutsfattarna” skulle få ”gångavstånd till varandra”. Samt 30.000 p-platser för kontorsfolket och för dem som skulle komma in och handla i citys butiker. Här kan du läsa mer om den s.k. Norrmalmsregleringen, det är vansinnigare än de flesta vet om.

Mot detta reagerade en samling aktivister som hade arrangerat Alternativ Jul 1968 i protest mot kommersialismen och en grupp arkitektstuderande som hade fått en utställning om citybygget refuserad. De slog sig i februari 1969 ihop i Alternativ Stad och ansåg att när ändå så mycket skulle byggas nytt kunde man väl göra det bättre än så.

Alternativ Stad var inte de enda som protesterade. Brunkebergs Byalag var en aktionsgrupp för boende på Norrmalm som inte ville bli undanträngda, och som vi samarbetade mycket med. Och även vissa av stadens tjänstemän var mindre förtjusta. Exempelvis fick vi gärna hålla till och göra utställningar i Stadsmuseets lokaler, och en av cheferna på Citybyrån kom ofta och berättade vad som var på gång.

Alternativ Stad var emot kontorsplanerna. Vi var emot zoneringsprinciperna som sa att allt skulle delas upp, med bostäder på ett ställe och arbetsplatser på ett annat. Vi ville ha fler bostäder på Norrmalm men framför allt ville vi ha färre bilar och mer kollektivtrafik.

Vi gjorde en egen Alternativ Brunkebergsplan om detta, utan p-hus men med underjordiska distributionstunnlar till butikerna. Den blev mycket debatterad i tidningarna som på den tiden slet artiklar ur händerna på oss för att få publicera. Det var helt nytt att folk la sig i stadsplaneringen, den hade hittills setts som en byråkratisk tjänstemannaprodukt som alla var eniga om, men har fanns det plötsligt konflikter att gotta sig åt.

Alternativ Stads alternativ

Ladda ner vår plan här:

Vi samlade in 10.000 namn mot p-platsplanerna, och i maj när man skulle besluta om planen för Brunkeberg arrangerade vi en demonstration med ett par tusen deltagare som stod på Borggården och spelade musik medan fullmäktige beslutade.

Några av p-husen ströks ur planerna som en följd av debatten, men tänket förändrades inte. Så debatten fortsatte.

Från demonstrationen:

Foto från Bildaktivisterna