Biltrafiken minskar i Stockholm

Biltrafiken minskar, enligt mätningar från Trafikkontoret. De prickade linjerna står för trafiken före tängselavgifterna, de heldragna för trafiken efter. Det går att minska biltrafiken om man vill.

Och samtidigt minskar villigheten att ta körkort bland yngre.

Det är alltså bråttom för våra bilkramande politiker att dra igång sina motorvägsbyggen innan bilismen blir helt omodern. Genom att höja priset på SL-kortet kan man också hjälpa upp läget och hålla liv i en döende bransch.

Att det är något annat det handlar om tror vi inte ett ögonblick på.