Bilar tar för mycket plats

Bilar hör inte hemma i en stad. De tar för mycket plats:

Fotona är arrangerade av Münsters stad i Tyskland.

Stockholm består till hälften av vägar, bullerzoner och parkeringsplatser. Blev vi kvitt bilarna kunde vi använda den hälften till något bättre. Bygga bostäder på. Plantera på. Spela boll på.

Nästan vad som helst måste vara bättre!