Är det bra att Stockholm växer?

Stockholm beräknas växa med ett Göteborg på tjugo år, skriver SvD.

Från Altenativ Stads synvinkel har detta både bra och dåliga konsekvenser.

Till de bra hör främst att det finns en chans att fylla i Stockholms alldeles för stora kostym. Våra vänner på Yimby.se brukar t.ex. framhålla hur det nu finns möjligheter att bygga riktig stad där det bara finns en massa motorvägar, bullerzoner och annan skräpmark, och sådant skulle givetvis inte vara så dumt.

Å andra sidan finns stora risker att stadens myndigheter låter de möjligheterna gå sig ur händerna, helt enkelt för att de har glömt bort hur man bygger riktig stad. Risken är att det blir ett nytt Årstafältsschabbel, en massa nya enklaver utan sammanhang, en massa nya ensidiga förorter sammanbundna av motorvägar. Risken är också överväldigande att RUFS’ i och för sig sympatiska strävan att samla all tillväxt till centrum och en fem-sex nya stadscentra i Skärholmen, Kista etc blir utan verkan. När allt kommer omkring är det kommunerna som har planmonopol, inte RUFS. Det är stor risk att de nya 600.000 stockholmarna kommer att spridas ut för vinden halvvägs till Enköping och Uppsala, till ingen nytta.

En annan dålig konsekvens är att stark invandring erfarenhetsmässigt sett skapar köer. Bostäder byggs inte lika snabbt som folk flyttar hit, sjukvården byggs inte ut lika snabbt, kollektivtrafiken byggs inte ut lika snabbt. Till skada både för oss som bor här och för dem som flyttar hit.

Vidare utarmar förstås invandring till Stockholm övriga landet. Det mest uppenbara sättet är att de som flyttar är de unga, arbetsföra, som bidrar med pengar, medan de som stannar är de gamla som kostar. Annat lika uppenbart är att när folk flyttar ut sjunker den ekonomiska aktiviteten och att sånt lätt blir självrullande.

Men det är också möjligt att se det så här: invandring till Stockholm är ett symptom på och ett resultat av att övriga landet utarmas. Precis som invandring till Sverige från Nordafrika är ett symptom på och ett resultat av att Nordafrika utarmas. Pengarna strömmar till Stockholm och människorna måste flytta efter. Mekanismen är att det är i Stockholm såväl den ekonomiska som den politiska makten över hela landet sitter, och de investerar och styr förstås så att det gynnar dem själva i första hand.

Detta kommer man givetvis inte åt genom att motverka invandring till Stockholm. Det kommer man åt genom politisk strid för största möjliga politiska, ekonomiska och kulturella självstyre i provinsen. Det kan vi stödja från Stockholm – men bara om det finns en sådan politisk strid på plats att stödja.

Vad vi framför allt inte ska göra är att säga åt folk att de inte är välkomna. Invandrarfientlighet är inte vår grej. Vi säger som Stockholms hantverkare sa till invandrande bonddrängar på 1870-talet: Välkomna att hjälpa oss med att göra Stockholm bättre! Välkomna in i våra rörelser!