Andra i-länder försöker motverka stadsutglesning

På kontinenten råder det en livligare diskussion om faran med utglesning av städerna än det gör här. Exempelvis har ju många länder, bl.a. Tyskland och Danmark, förbjudit externa köpcentra för att de bara vänder sig till bilister och utarmar servicen för alla andra.

Nu har en EU-initierad studie återigen visat att utglesning är både miljöfientlig och dyr. Det som gör den dyr är förstås att alla avstånd förlängs och att behovet av offentlig infrastruktur blir så stort.
Man behöver bara tänka på hur mycket busslinjer som behövs för att försörja en gles stad i förhållande till en tät. Och hur mycket snöröjning som behövs på vintern. Till exempel.

Den här nya studien försöker också hitta effektiva motmedel, och har till den ändan studerat några städer som den anser har varit effektiva på att hålla ihop stadsbygden.
En del av medlen är gamla bekanta, t.ex. kommunala markreserver, regionplanering och kommunala samarbeten. De har länge tillämpats i Stockholm utan att de har lett till så mycket (fast vi vet förstås inte hur det skulle ha sett ut dem förutan).
Andra har inte provats i Sverige t.ex.

  • att man lägger en särskild lokal skatt på exploateringar i periferin som exploatering i centrum slipper. Det har man försökt i t.ex. i ungefär 500 USA-städer. I Stockholm kostar det ju mer att få bygglov i centrum än att få det i periferin, vilket förstås gör att alla avstånd blir längre.
  • att företag som lägger arbetsplatser utom räckhåll för kollektivtrafiken får betala en särskild straffskatt för detta. Det har man försökt i Frankrike.

Märkligt nog säger den inte det självklara: att snabba vägar är det mest utglesningsskapande som finns. Och att sådana alltså inte bör byggas. Men EU ivrar ju i andra sammanhang för snabba vägar så det kanske censurerades bort.

Studien varnar också för enhetstaxa på kollektivtrafiken. Sådan gör det attraktivare att flytta långt bort och belasta kommunen med en massa trafik, säger den, vilket är en poäng åt Alliansen och en knäpp på näsan åt oss. Å andra sidan föreslår den låg taxa eller nolltaxa i centrum, och det man vill ska bli tätbebyggt centrum, ett förslag som väl Alliansen inte vill ta i med tång.

Samtidigt nås vi av budskapet att utvecklingen har vänt även i USA. Det är de utspridda villaområdena som har drabbats av fastighetskrisen, städer i egentlig mening har inte drabbats alls säger ett Reutersmeddelande. Samtidigt har många kommuner upptäckt att utglesning är dyrt för skattebetalarna. Det som där kallas ”smart growth”, dvs att man bygger städer istället för förorter, har alltså blivit högsta mode, stödd av folkomröstningar som lämnar massiva majoriteter för utveckling av kollektivtrafiken.

Våra gamla Förbifartspolitiker blir alltmer ensamma kvarlevor från en gammal tid.