Alternativa planer

Namnet Alternativ Stad förpliktar. Vi måste kunna visa alternativ till det nuvarande ohållbara Stockholm. Vi måste kunna visa hur Stockholm ska bli hållbart, bland annat med hjälp av kollektivtrafik och kortare avstånd – förhoppningsvis på ett sådant vis att det också blir socialt trevligare att leva i.

Den första alternativa planen var Den alternativa Brunkebergsplanen 1970, vårt alternativ till den del av Stockholms stads cityplan som handlade om Brunkebergstorg. Mer bostäder, mindre kontor och mindre bilar var vårt förslag.

Hållbart Stockholm var en skrift vi gav ut vid sekelskiftet. Den byggde ytterst på Jordens Vänners idé om miljöutrymme, men vi såg som vanligt det sociala som minst lika viktigt. Skriften är slut men kan läsas som pdf här:

Alternativ Stads kollektivtrafikplan Kollektivtrafik för bilistens behov föreslår ett fördubblat t-banenät plus en hel del andra förbättringar. Kom ut år 2006.

Södertäljevägen ombyggd till aveny (pdf). Tanken är att med en tredubblad kollektivtrafik behövs inga motorleder, utan de kan istället användas för att bygga på.

Utkast till Essingeavenyn (pdf). Vad som skulle kunna göras av detta helveteshål om man bygger t-banor och spårvägar för det mesta av trafiken.

Förslag till att avlasta Essingeleden från biltrafik (pdf). Myndigheternas förslag, nya vägar, skapar bara mer biltrafik som korkar igen på andra ställen. Här är ett mer realistiskt alternativ.

Ännu ett förslag till att avlasta Essingeleden (pdf) genom att bygga lite fler broar över Mälaren. Men inga leder, utan ungefär som Västerbron.

Utkast till ett nytt nord-sydligt stråk genom City (pdf). Drottninggatan-Västerlånggatan är överlastade medan det finns gott om proppar och bakvatten.

Låt Järnvägsparken återuppstå och ta bort alla biltrafikramper. Motorvägar hör inte hemma i städer.

Använd bakgatorna i City och öka utrymmet för offentliga verksamheter med 100%.

Skapa verkliga alternativ till innerstan istället för att dutta med ett hus här och ett hus där på parkmark, som gör varken till eller från. Här ett exempel på hur man kan utveckla Farsta som redan har en del företräden.

Gräv åtminstone ner trafiken så att man kan använda all den mark som nu bara är bullerzoner och så att man slipper alla motorvägsbarriärer som hindrar kommunikationen.