Alternativ Stad protesterar mot SL:s boskapsvagnar!

En gång var Stockholms tunnelbana världens modernaste. Och världens längsta, i förhållande till folkmängden. Det är den inte längre.

Sista linjeförlängningen, en station lång, gjordes för 14 år sen, till Skarpnäck. Dessförinnan byggdes den senaste linjen förbi Sundbyberg, 1985. I huvudsak slutade man bygga ut t-banan på sjuttitalet, för en generation sedan.

Inte heller har t-banan utvecklats kvalitativt sen den byggdes. Hastigheten är densamma, turtätheten i stort densamma.

Sedan 1985 har Stockholm växt med 200.000 invånare. SL:s strategi för att ta hand om den ökande folkmängden är inte att bygga fler linjer. Det är att pröva vagnar med minskat antal sittplatser och tränga ihop folk stående som boskap. Alltmedan de konkurrerande privatbilarna även i rusningstrafiken körs tomma till 75 procent.

SL:s och landstingets defensiva, fega och bakåtsträvande lösning är oacceptabel! I Madrid bygger man en ny t-banelinje om året. Madrid är visserligen en större stad än Stockholm, men en ny linje vart femte år vore jämförligt och rimligt. Eftersom inget har hänt på tjugo år kan det vara rimligt att bygga fyra nya linjer ganska omgående.

Målet kan dessutom inte bara vara att upprätthålla kollektivtrafikstandarden, det måste vara att öka den för att ta hand om alla dem som nu tvingas åka bil och fördärva klimat och miljö. De nuvarande prognoserna om minskad kollektivtrafikandel och ökad biltrafik är oacceptabla men med SL:s kvalitetsförsämringar blir de naturligtvis uppfyllda. Särskilt som taxorna idag snarare avskräcker än uppmuntrar bilisterna att åka kollektivt. Månadskortet har ökat med nästan 900 procent sen 1980 medan bensinpriset inte ens har dubblerats på samma tid. Kontantkuponerna är dyrast i hela världen.

En bra grundplåt för utbyggnad, upprustning och lägre taxor finns att hämta hos Anders Borg i de 25-40 miljarder som är tänkt avsättas till Förbifart Stockholm..

Alternativ Stad har föreslagit ett nät av turtät, automatisk spårtrafik över hela det inre Storstockholm. Vi anser att det behövs för att erbjuda ett attraktivt alternativ till massbilismen, vilket är nödvändigt för att klimatmålen ska uppfyllas.

Alternativ Stad kräver:

Förbättra kollektivstandarden! Bygg nya spårlinjer!