Allt färre stockholmare har bil

Bilägandet minskar i Stockholm, om än långsamt. Från en topp på 366 bilar per tusen invånare vid sekelskiftet har det nu krupit ner till 363.

Detta trots att den styrande alliansen har gjort vad de kan för att tvinga oss att köpa – bland annat genom att öka det påtvingade garagebyggandet och tvinga oss att betala för detta vare sig vi har bil eller inte.

Det hela är förstås ett utslag av samma fenomen som att andelen ungdomar med körkort minskar och nu är nere under 50%. Bilar börjar definitivt att uppfattas som något omodernt bland tänkande människor.

Samtidigt ökar dock de tunga, motorstarka bilarna kraftigt. Från 2000 har de ökat från 15% till 30%. Samtidigt som bilismen minskar bland folk i gemen blir den alltmer en angelägenhet för övre medelklassen – något den använder för att visa upp sin makt i samhället.

Det är förmodligen en viktig anledning till varför politiker vill trumfa igenom fler motorvägar i Stockholm trots att majoriteten hellre vill satsa på kollektivtrafik. Ett sätt att pinka revir, helt enkelt.